pH

דישון

pH הינו מדד לחומציות או בסיסיות. הטווח של המדד נע בין 1 (חומצי מאוד) ל-14 (בסיסי מאוד)

כאשר 7 מעיד על איזון בין חומציות ובסיסיות.

מרבית הצמחים דורשים טווחי pH מסויימים במצע הגידול שלהם (באופן כללי: עבור צמחים אוהבי חומציות 5. עבור מרבית הצמחים ועשבים 6-7) על מנת לגדול בהצלחה.

בנוסף לכך על מנת להשיג תוצאות אופטימליות יש לשמור על רמת pH בטווחים מדוייקים מאוד וזאת בהתאם לשלב הגדילה של הצמח וזאת מכיוון ששורשי הצמחים קולטים מהאדמה חומרים החיוניים להתקיימותם (NPK ומיקרואלמנטים) בהתאם לרמת ה-pH באדמה, עפ"י הטבלה הבאה:

חומציות – pH

לכן, על מנת לוודא שאכן נשיג את אותן תוצאות מיוחלות ואופטימליות בגידול, כדאי לוודא מספר דברים:

מצע הגידול ניטרלי ובעל pH מאוזן של 7.0-6.5 (מצע אדמה מאוזן לחלוטין הינו המומלץ ביותר לגידול). השקיה הניתנת במצע הגידול (או במערכות הידרו) הינה בעלת מידת pH נכון.

נרחיב מעט בנושא:

חשוב להבין כי בגידול במצע של אדמה, רמת ה-pH באדמה היא זו שמשפיעה על הצמח. אך רמת pH זו מושפעת מהשקיה (לדוגמא אם רמת ה-pH באדמה היא 7 וניתנת השקיה מלאה בעלת רמת

pH של 6, רמת ה-pH באדמה תעמוד סביב 6.5 – 6.7 כעבור מספר שעות).

לפיכך הדרך הטובה ביותר לקבוע את רמת ה-pH בסביבת הצמח היא ע"י סדרת השקיות ברמת ה-pH הנכונה.

קליק למגוון מכשירי מדידה עם בקרה אוטומטית על רמת ה-pH

עבור צמחים ועשבים רגילים, בשלב צמיחה ירוקה ה-pH המומלץ הינו 6.6-6.8 ואילו במידה והצמחים פורחים החומציות האופטימלית היא 6.2-6.8, נתונים אלו נכונים עבור גידול במצעי אדמה בלבד, (בגידולים הידרופוניים הנושא מורכב מעט יותר). לפיכך תהליך השקיה נכון ומלא צריך להיות כך:

  1. להוסיף מים (במידה ומדובר במי ברז רצוי לתת למים לעמוד מספר שעות כיוון שמי ההשקיה בארץ קשים – בעלי pH גבוה כתוצאה מהכלור במים).
  2. להוסיף דשנים אורגנים/ דשנים מינרליים למינון המומלץ ולערבב היטב.
  3. מספר דקות לאחר הוספת הדשנים יש לבדוק את רמת ה-pH במים ולאזן באמצעות חומרים
  4. מורידי/מעלי חומציות pH up ו-pH down במידת הצורך.

כיצד להשתמש במדד ה-pH הנמכר באתר

לבדיקת רמת ה-pH במים השימוש הוא די טריוויאלי. יש להיזהר שלא להטביע את המודד במים ומומלץ להמתין דקה שתיים לקבלת תוצאות מדוייקות ככל האפשר.

לבדיקת רמת ה-pH באדמה יש לערבב אדמה (רצוי ממרכז ותחתית העציץ) עם מים ביחס של 1 : 5 (כלומר לדוגמא: 50 מ"ל אדמה + 250 מ"ל מים בכוס של 300 מ"ל) ולערבב היטב במשך מספר דקות. לאחר מכן יש לתת לתמיסה לשקוע מעט ולמדוד את ה-pH. הנתון המתקבל הינו אמצע הדרך בין ה-pH של האדמה ל-pH של המים בהם עשינו שימוש (לדוגמא אם המים היו ברמת pH של 8.0 והתוצאה שהתקבלה לאחר העירבוב באדמה היא 7.5 אזי רמת ה-pH של האדמה היא 7.0 בקירוב).

חשיבות וויסות רמות ה-pH בגידול הידרופוני