מפצלים ומחברים

כאן תוכלו למצוא את כל המחברים והמעבירים שתוכלו להשתמש בצינורות השרשור שלכם

בעזרת המוצרים שתמצאו כאן תוכלו לחבר צינורות שרשרו בקטרים שונים וכן לפצל אותם

חשוב להתאים בין קוטר השרשור למחבר המתאים

שימו לב כי אין לחבר מחברי ומתאמי פלסטיק באיזורים חמים (כמו איזור הנורה או ה COOL TUBE קול טיוב) על מנת שלא ימסו. במקרים אלה השתמשו במחברי מתכת