BLUMAT חלקי חילוף

כאן תוכלו להשיג את כל חלקי החילוף למערכת BLUMAT בלומאט שלכם

תוכלו לרכוש צינורות בקטרים שונים, מחברים מכל הסוגים, ברז לצינורות ההשקייה, מפחית לחץ ועוד

כל זאת על מנת שתוכלו להתאים את מערכת ההשקיה של חברת BLUMAT בלומאט לחלל הגידול שלכם ולדרישות הייחודיות רק לכם