מערכות השקיה להידרו

מעבר לסל הקניות “מחבר אלחזור 6 מ"מ” נוסף לסל הקניות.