מחשבון לחישוב עלויות החשמל

כללי

כיצד יודעים כמה חשמל אנו צורכים וכמה זה עולה לנו?

רבים שואלים אותנו "כמה חשמל זה צורך?" כשהם מתעניינים ברכישת מכשירי חשמל כגון מפוחים, נורות משלובות, ערכות תאורה ועוד.

חישוב חשמל

לכל מכשיר חשמלי יש את צריכת החשמל שלו והא מסומנת גם על המכשיר עצמו וגם על האריזה. צריכת החשמל נמדדת ביחידת מדידה הנקראת וואט והיא מסומנת באות האנגלית W. לדוגמא, על משנק 400 וואט ישנו הסימון 400W וזה אומר שהוא צורך 400 וואט. צריכה זו היא עבור שעה של פעילות המכשיר. אם נמשיך בדוגמה שלנו אז המשנק צורך בשעה אחת 400W וואט

חברת החשמל גובה מאיתנו סכום מסויים עבור כל קילו-וואט בשעה של צריכה, כלומר עבור כל 1000W וואט בשעה אנו משלמים סכום מסויים. (ניתן בקלות להסתכל בחשבון החשמל שלכם ולראות כמה עולה לכם קילו-וואט של חשמל)

עכשיו מגיע החלק החישובי.

אנו יודעים מהי צריכת החשמל של המכשיר בשעה אחת – נקרא לזה א

אנו יודעים כמה שעות הוא עובד – נקרא לזה ב

אנו יודעים שאנו משלמים עבור כל  1000W וואט בשעה – נקרא לזה ג

אנו יודעים את הערך של כל קילו-וואט – נקרא לזה ד

החישוב אומר לכפיל את א ב-ב ואז לחלק ב-ד. את התוצאה הזו מכפילים ב-ג

לדוגמא – ניקח את המשנק שלנו שצורך 400W וואט בשעה (א). נאמר שהוא עובד 12 שעות ביום (ב) ונאמר שאנו משלמים עבור 1000W (ד) וואט בשעה 60 אגורות=0.6 שקל (ג)

אז החישוב אומר להכפיל 400 ב-12 = 4800 (ב-12 שעות צרכנו 4800 וואט)

נחלק את זה ב-1000 = 4.8 (צרכנו 4.8 קילו וואט)

ולבסוף את התוצאה נכפיל ב0.6 ש"ח – 2.88 ש"ח

מסקנה – עבור המכשיר החשמלי שעבד 12 שעות וצרך 400W אנו שילמנו 2.88 ש"ח

חישוב חשמל

ניתן לבדוק עבור כל מכשיר חשמלי את צריכת החשמל שלו, למדוד כמה זמן הוא עובד ואז לעבוד לפי הנוסחא.

אפשר לעשות חישובים אלו בקלות בטבלת אקסל