EC/PPM בגידול הידרופוני

דישון

EC/PPM בגידול הידרופוני

סימן שאלה מושגים:

* סה"כ מוצקים מומסים (TDS- Total Dissolved Solids ) , יחידת מדידה PPM (parts per million).

* מוליכות חשמלית- Electric Conductivity (EC).

* מי ברז – מים קשים

* מי אוסמוזה- מים מזוקקים

* דשנים מינרליים- דשן הידרופוני המתאים לטפטפות ומאפשר מדידת EC בנוזל.

 

סימן שאלה הסבר מקדים:

מדדים מסוג PPM, EC מאפשרים לנו למדוד את כמות הדשן במים, מדידת דשן במים בדרך כלל נעשית אצל גננים שבוחרים בשיטה הידרופונית,

מדידה זאת נעשית בעיקר בשיטה הידרופונית מכיוון שדישונים אורגנים כגון דשן מבוסס דגים או הומוס אינם יציבים מספיק כדי לבדוק אותם מבחינת EC/PPM .

בשיטה אורגנית משתמשים גם במים קשים ולא במים מזוקקים.

 בשיטה הידרופונית משתמשים במים מזוקקים ( דוגמא: מי אוסמוזה )

אוסמוזה היא שיטה לנקות מים קשים דרך סננים, מערכת אוסמוזה בעצם "מחטאת" את המים ומוציאה אותם נקיים מגורמים זרים לנו ולצמח, בכך אנו מייעלים את אופן האכלת/השקיית הצמח.

 

שאלה שחוזרת על עצמה בקרב גננים היא , מדוע אני צריך מד EC/ppm כאשר היצרן של הדשנים רושם לי טבלה עם מינונים?

 התשובה שלנו היא מכיוון שהטבלאות של היצרן הינן בסיסיות וממוצעות ואמורות להתאים לכלל הגננים.

יש אפשרות להוסיף בכמות הדשנים מעבר לטבלה הממוצעת ,כמובן בהתאם לתנאי הגידול הקיימים, ובכך למקסם את מהירות הגידול ונפחו

 טווחים של EC משתנים לאורך תקופת גידול הצמח ונעים בין 1 עד 2.2 בממוצע.

 

חשוב לדעת בין מדדים יחסי מידות שונים לכן בעת רכישת מד דיגיטלי המודד EC/PPM יש לבדוק את אופן ההמרה על פי היצרן בין אם זה מודד PPM או EC.

בין יצרנים שונים יחס המרה שונה (טבלה המרה לדוגמא).