מצעים לייחור והשרשה

תהליך הנבטה של זרעים, כמו תהליך לקיחת ייחורים והפיכתם לצמחים צעירים, הינם תהליכים עדינים שדורשים שמירה והגנה על הצמח הצעיר הצעיר, ממש כמו תינוק שרק נולד

לשם כך נתחיל את כל התהליך (ייחור או זרע) תוך שימוש במצע גידול מתאים. על ידי כך נוכל להקטין את הסיכוי לפגיעה בצמח הצעיר, בייחור ובזרע