שרשור לאיוורור

במידה ואנו רוצים לכוון את שאיבת או פליטת האוויר לכיוון מסויים עלינו להשתמש בשרשור בקוטר המתאים למפוח.

ישנם 2 סוגי שרשורים – רגיל ושרשור מבודד. השרשור המבודד נועל לשמור על הטמפרטורה של האוויר העובר בו. שני סוגי השרשורים מפחיתים את עוצמת הרעש (השרשור המבודד מפחית יותר)

אין לחבר שרשור לונטה אלא רק למפוח. ונטה חלשה מידי לשרשור והדבר מקצר משמעותית את חיי המכשיר