Yieldtech

דשן בסיס מינרלי של חברת Yieldtech, עם מרכיבים אורגניים צמחיים בלבד. דשן נוזלי המותאם במיוחד לגינות במצעים מנותקים ולגידול עונתי ורב שנתי. הרכב ייחודי – נבדק ונוסה על מיכלים ומצעים מנותקים.

לחץ כאן לאתר היצרן