TIGHTVAC לאחסון

TIGHT VAC טייט וק היא אחת מיצרניות קופסאות האיחסון האיכותיות ביותר בשוק

לקופסאות האטומות לאוויר יש פטנט ייחודי לפתיחה ולסגירה מכסה הקופסה.

כשסוגרים את הקופסא נוצר לחץ אוויר בחיבור שבין המכסה לקופסה, לחץ שמונע כניסה או יציאה של אוויר ועל ידי כך שומר על טריות המוצרים שבתוך הקופסאות תוך כדי מניעה של זליגת ריחות מהקופסה החוצה

פריט חובה בכל בית