מוריד חומציות pH- 1L

נוזל מרוכז להורדת החומציות בתמיסת ההשקיה.