מעלה חומציות pH+ 1L

נוזל מרוכז להעלאת החומציות בתמיסת ההשקיה.