רשת חרקים בקטרים שונים

רשת חרקים ב-2 שלבים המתלבשת על קו האויר הנכנס לחלל. הרשת מתלבשת בגומיה חזקה או בסקוטש, אפשר כך או כך.

לצמצום הסיכוי לחרקים בחלל ולאבק המתיישב על העלים.

נקה

תיאור

רשת חרקים ב-2 שלבים המתלבשת על קו האויר הנכנס לחלל. הרשת מתלבשת בגומיה חזקה או בסקוטש, אפשר כך או כך. לצמצום הסיכוי לחרקים בחלל ולאבק המתיישב על העלים.

מידע נוסף

משקל אין מידע
קוטר המפוח:

10 צול – 25 ס"מ, 4 צול – 10 ס"מ, 5 צול – 12.5 ס"מ, 6 צול – 15 ס"מ, 8 צול – 20 ס"מ