PLATINIUM -מכשיר עד 12 ייחורים

מכשיר ייחורים לעד 20 יחורים

המכשיר עובד בשיטה איירופונית אשר מספקת לחות מקסימלית בבית השורשים

טיפ:

מומלץ להשתמש בהורמון השרשה

תיאור

המוצר מגיע ללא משאבה