אוורור

חישובי טמפ' איוורור ותאורה

חישוב טמפרטורה, תאורה ועוצמת תאורה במאמר זה מוצעים מספר כלים לחישוב הטמפרטורה הצפויה בחלל הגידול, […]