איוורור

תנאי גידול אופטימליים

תנאי גידול אופטימלים והשפעתם בגינון ביתי, אשר מתבצע במקומות סגורים כגון חדר או ארון, תנאי […]

חישובי טמפ' איוורור ותאורה

חישוב טמפרטורה, תאורה ועוצמת תאורה במאמר זה מוצעים מספר כלים לחישוב הטמפרטורה הצפויה בחלל הגידול, […]