ליטר

טבלת המרת נוזלים

טבלת המרה לנוזלים Milliliter Gallon Cups Ounces Tbsp Tsp Liter 1.0000 0.00026 0.0042 0.0338 0.203 […]