חישובי טמפ' איוורור ותאורה

תנאי גידול

חישוב טמפרטורה, תאורה ועוצמת תאורה

במאמר זה מוצעים מספר כלים לחישוב הטמפרטורה הצפויה בחלל הגידול, רמת האיוורור הדרושה לחלל ועוצמת האור המקסימלית המתאימה.

השימוש בכלים המוצעים כאן הינו פשוט, אך דורש התעמקות קלה בנושא.

בנוסחא המוצעת כאן מוצגים שני קבועים (1.2 ו-1.02, אשר מוצגים כ-1.22) לשם הפשטת החישוב, אך נתונים אלו אינם קבועים (ומשתנים בהתאם ללחות ולגורמים נוספים).

למרות אי הדיוק האמור הנוסחה מתאימה למרבית המצבים ומאפשרת לבצע חישובים משוערים איכותיים.

 

כעיקרון ניתן לבצע מגוון חישובים המבוססים כולם על הנוסחא הבאה:

Q = V * dT * 1.22    

כאשר:

Q – עוצמת התאורה בקילו וואט לשעה (כאשר,לדוגמא, תאורת 400w היא בעל עוצמה של 0.4 קילו-וואט)

V – עוצמת האיוורור בחלל הגידול במטר קוב לשניה (מטר קוב לשניה, כלומר מטר קוב לשעה / 3600)
dT – הפרש הטמפרטורה בצל בין חלל הגידול למחוצה לו (כלומר אם בחוץ 25 מעלות ובפנים 30 אזי dT=5)

 

טמפרטורה חישוב טמפרטורה צפויה בחדר

ניתן לחשב באמצעות הנוסחה את הטמפרטורה אליה נגיע בחלל הגידול. לצורך החישוב אנו זקוקים לעוצמת התאורה בחדר, עוצמת האיוורור והטמפרטורה מחוץ לחלל הגידול. נדגים זאת:

דוגמא א'

נתונים:

V = 0.067 (ונטה בעוצמה של 240 מק"ש / 3600 = 0.067)

Q = 0.4 (כלומר נורה בעוצמה של 400 וואט)

הטמפרטורה מחוץ לחדר הגידול היא 25 מעלות

חישוב: 0.4 = 0.067*1.22*dT   תוצאה סופית: dT = 4.93

מסקנה: בחדר זה הטמפרטורה הסופית תהיה 25 + 4.93 מעלות = 29.93 מעלות

דוגמא ב'

נתונים:

V = 0.166 (ונטה בעוצמה של 600 מק"ש / 3600 = 0.166)

Q = 0.6 (נורה 600 וואט)

טמפרטורה מחוץ לחדר הגידול 28 מעלות

חישוב: 0.166*1.22*dT = 0.6  תוצאה סופית: dT = 3

מסקנה: בחדר זה הטמפרטורה סופית תהיה 28 + 3 = 31 מעלות (שימו לב להבדל הקטן משמעותית בעליית הטמפרטורה עקב עוצמת האיוורור הגבוה !)

 

איוורור חישוב עוצמת האיוורור הדרושה לחלל הגידול

ניתן לחשב מהי עוצמת האיוורור במק"ש אותה אנו דורשים בסביבת הגידול שלנו. במקרה זה צריכים להיות בידינו נתונים בנוגע לעוצמת התאורה, לטמפרטורה מחוץ לחלל הגידול ולטמפרטורה המקסימלית אלייה אנו רוצים להגיע בתוך חלל הגידול. באמצעות הנוסחה ניתן להגיע לחישוב הרצוי.

דוגמא א'

נתונים:

 Q = 0.6 (נורה 600w)

dT = 1 (נניח כי מדובר בקיץ החם בישראל והחום מגיע ל-29 מעלות, מכיוון שטמפרטורה מעל 30 מעלות אינה אופטימלית לגידול נרצה כי dT = 1)

חישוב: 0.6 = V*1*1.22  תוצאה: V = 0.49

 מסקנה: בחדר זה דרוש איוורור בעוצמה של 1764 מק"ש (3600X0.49 = 1764), מדובר בעוצמת איוורור גדולה מאוד אשר נובעת מהדרישות הקיצוניות שלנו.

דוגמא ב'

בהמשך לאותה דוגמא בהנחה והיינו מקלים במעט את הדרישות שלנו והיינו מוכנים להתפשר גם על 31 מעלות, אזי היינו מקבלים:

Q = 0.6

dT = 2

חישוב: V*2*1.22 = 0.6  תוצאה: V = 0.25

 מסקנה: בחדר זה דרושה כעת עוצמת איוורור של 900 מק"ש (3600*0.25 = 900), קצת יותר סביר ו-31 מעלות זה לא אופטימלי אבל לא רע בכלל…

 

תאורה חישוב עוצמת תאורה מקסימלית

כיוון שאנו יודעים מהם התנאים האופטימליים בחלל הגידול, נוכל לחשב את עוצמת התאורה המקסימלית האפשרית, במידה ויהיו בידינו נתונים לגבי עוצמת האיוורור והטמפרטורה מחוץ לחלל

הגידול ובתוכו. נדגים זאת:

דוגמא א'

V = 0.166 (ונטה בעוצמה של 600 מק"ש / 3600 = 0.166)

dT = 4 (נניח כי הטמפרטורה בחוץ היא 28 מעלות ואנו לא מוכנים שהיא תעבור את ה-32 מעלות)

חישוב: Q = 0.166*4*1.22  תוצאה: 0.81

מסקנה: עפ"י הדרישות האמורות ניתן להתקין בחדר זה נורה של 800w !

דוגמא ב'

V = 0.055 (ונטה בעוצמה של 200 מק"ש / 3600 = 0.055)

dt = 4 (נניח כי הטמפרטורה בחוץ היא 28 מעלות ואנו לא מוכנים שהיא תעבור את ה-32 מעלות)

חישוב: Q = 0.055*4*1.22  תוצאה: 0.268

 מסקנה: עפ"י הדרישות ניתן להתקיים בחדר זה נורה בעוצמה של 250w בלבד, במקרה זה די בולט שרצוי להגדיל את עוצמת האיוורור.

 

חישובים נעימים 🙂