איזון

PH

חומציות – pH pH הינו מדד לחומציות או בסיסיות. הטווח של המדד נע בין 1 […]