HPS

תאורה בשיטה הורטיקלית

גידול בתאורה ורטיקאלית  מה זה? תאורה ורטיקאלית פירושה הפצת האור במאונך לרצפה ובמקביל לצמח לעומת […]

תאורה מקצועית

תאורה מקצועית לגננות פנים, מדוע וכיצד ? צמחים זקוקים לאור בשביל לבצע את תהליך הפוטוסינתזה על מנת […]

ספקטרום האור

ספקטרום האור בצמחיה   אנרגיית השמש מגיעה אל כדה"א דרך קרינה אלקטרומגנטית האור ועוד סוגי […]